Västsvenskt EU-handslag för ökad delaktighet

EU är en del av vår vardag och påverkar hälften av alla politiska beslut som tas på lokal och regional nivå. Utredningen ”EU på hemmaplan” visar att det råder en omfattande kunskapsbrist i samhället om EU och att det är svårare för invånare att påverka beslut som tas på EU-nivå än de på nationell nivå.

Den 29 september tar därför regeringen ett EU-handslag med Göteborgs Stad, Göteborgsregionens kommunalförbund och Västra Götalandsregionen. Syftet är att tillsammans öka kunskapen om EU och skapa bättre förutsättningar för invånare i Västra Götaland att påverka beslut som tas på EU-nivå. Detta följs av ett kunskapshöjande seminarium, ”Aktuella europeiska utmaningar – vad betyder de för Europasamarbetet och Västsverige?” som arrangeras i av Centrum för europaforskning, Göteborgs Universitet.

Mer information

För program och anmälan, klicka här

Läs mer om EU-handslaget här

Irma Ganibegovic

Telefonnummer
E-post
Senast uppdaterad: 2017-10-18 12:27