Vilken roll har den sociala ekonomin i framtidens arbetsliv?

Den 16 november bjuder Europeiska kommissionen, Europeiska ekonomiska och sociala kommittén, Göteborgs Stad och Västra Götalandsregionen in till ett event för att diskutera den sociala ekonomins och det idéburna företagandets roll i framtidens arbetsliv.

Evenemanget syftar till att samla aktörer inom, företrädare för och understödjare av den sociala ekonomin, beslutsfattare på europeisk, nationell och lokal nivå samt akademiker. Aktörerna kommer att redogöra för den sociala ekonomins och det idéburna företagandets bidrag till ekonomisk tillväxt och social sammanhållning i EU samt dess potential för att uppnå viktiga mål för den europeiska pelaren för sociala rättigheter, såsom rättvisa arbetsvillkor.

Deltar i ett panelsamtal gör bland annat Johnny Magnusson (M) ordförande i regionstyrelsen VGR.

Tid: 16 november kl. 8.30 – 16.00
Plats: Malmstenssalen, Handelshögskolan Göteborg

Anmälan och mer information om eventet hittar du här. Du kan även kontakta oss via E-postadress om du har några frågor.

Senast uppdaterad: 2017-10-25 11:07