Interreg Nordsjön

Programmet syftar till att göra Nordsjöregionen till "en bättre plats att bo, arbeta och investera i".

Prioriterade områden

  • Innovation
  • Stödja övergång till koldioxidsnål ekonomi
  • Främja anpassning, riskförebyggande och riskhantering i samband med klimatförändringar
  • Skydda miljön och främja en hållbar användning av resurser
  • Främja hållbara transporter

Entreprenörskap och social inkludering är horisontella kriterier genom samtliga mål. Programmet omsluter ca 177 miljoner euro (exkl medfinansiering)

Geografiskt område

Programmet omfattar sju länder helt eller delvis: Belgien, Danmark, Nederländerna, Norge, Storbritannien, Sverige och Tyskland. Från Sverige deltar fem län i programmet – Värmland, Västra Götaland, Halland, Kronoberg och Skåne.

Vem kan söka?

Lokala, regionala och nationella myndigheter, ideella organisationer, forskningsinstitut, universitet, privata aktörer med flera kan delta. Partner från minst tre länder krävs för att ett projekt ska få delta i programmet, varav två från EU.

Programgenomförande

Projekten kommer att beslutas och bedrivas i två steg. Utveckling av projektidéer och projekt med partnersök pågår kontinuerligt.

Övervakningskommittén leder programmet och är ansvarigt för kvaliteten och effektiviteten i genomförandet. En styrkommitté bestående av nationella och regionala representanter från alla sju länder ansvarar för att godkänna eller avslå projektansökningar. I Sverige svarar en subkommitté för att sprida information och fungerar som ett rådgivande organ till de svenska representanterna i styrkommittén. 

Den dagliga administrationen sköts av programsekretariatet i Viborg.

Västra Götalandsregionen är svensk kontaktpunkt för programmet. Västra Götalandsregionen är också sekretariat för den svenska subkommittén.

Svenska subkommittén Interreg Nordsjön

Var kan jag hitta mer information?

Läs mer på programmets hemsida: www.northsearegion.eu/

Programdokument

EU-kommissionens hemsida om Interreg Nordsjön

Nordsjökommissionen NSC

Ansökningsomgångar

Ansomg 5: Jan-mars 2018  Endast FA Full Application

Projekt

24 projekt godkända

Sök projektidéer och projektpartners

Seminarier och konferenser (för alla)

27 sep 2017, Rapportering-Utbildningsseminarium, Utrecht Nederländerna

Möten (endast inbjudna)

2-3 maj 2017 MC 4 Monitoring Committee, Hannover Tyskland

18-19 maj 2017 Subk 5 Subkommittén Malmö

7-8 juni 2017 SC3 Steering Committee, Flandern Belgien  

Dokumentation tidigare konferenser

Transnationella konferenser

Nationella konferenser

Interreg Nordsjöns hemsida

Programdokument

Eu-kommissionens hemsida om Interreg Nordsjön

Nordsjökommissionen NSC

Antal projekt  2007-2013: 78 projekt (73 reguljära, 5 kluster)

 Results Tool - Project Portfolio 2007-2013 

Antal projekt 2000-2006: 70 - Results and Outcomes

Kalendarium

Interreg V B Nordsjön

Andreas Catoni

Interreg Öresund-Kattegat-Skagerrak, Interreg Nordsjön, Östersjön, Europe, URBACT

Mobil: 076-940 25 64 
E-post: E-postadress

Senast uppdaterad: 2017-11-17 11:02