Interreg Öresund-Kattegatt-Skagerrak

Programmet syftar till att programområdet skall bli ett attraktivt och konkurrenskraftigt område, som kännetecknas av samarbete och hållbar utveckling.

De områden som är prioriterade inom programmet är följande:

  • Innovation
  • Transport
  • Grön ekonomi
  • Sysselsättning

Programmet omfattas av två delområden: Kattegatt-Skagerrakområdet (KASK) och Öresundsområdet. Inom programmet ges möjlighet till delfinansiering för projekt i respektive delområde, men också över hela programområdet.

Under perioden 2014–2020 finns det cirka 127,6 miljoner euro att söka från den Europeiska Regionala Utvecklingsfonden samt cirka 15,8 miljoner euro från Norge. Projekt kan maximalt ansöka om stöd för 50 procent av projektets totala kostnader.

Vem kan söka?

Offentliga organisationer som kommuner, landsting och andra myndigheter, kyrkliga församlingar, statliga och kommunala bolag samt statliga affärsverk. Privata aktörer kan delta.

Programgenomförande Programsekretariatet har kontor i Göteborg och Köpenhamn. Programmet har två styrkommittéer, vars uppgift bland annat är att godkänna eller ge avslag till projektansökningar. Programmet har också en övervakningskommitté, i vars roll ingår att kontrollera att EU:s riktlinjer och förordningar efterlevs.

Var kan jag hitta mer information?

Ta kontakt med programsekretariatet för mer information om programmet och ansökningsvillkor, samt för rådgivning och utveckling av projektidéer.

Läs mer på Programsekretariatet i Göteborg

Nulägesrapport Interreg Öresund-Kattegat-Skagerrak

Ansökningsomgångar

Utlysning 2018:1 öppnar 15 januari och stänger 9 februari, mer information på Interreg ÖKS

Möten

24 augusti 2017 Ansökningsseminarier 2017:2, Göteborg

3 oktokber, Skandinaviskt Partnerlab, Malmö

Programmets kalendarium

Kalendarium ÖKS 2014-2020

 Inga norska IR-medel till ÖKS-projekt

Andreas Catoni

Interreg Öresund-Kattegat-Skagerrak, Interreg Nordsjön, Östersjön, Europe, URBACT

Mobil: 076-940 25 64 
E-post: E-postadress

Senast uppdaterad: 2017-11-17 11:01