Sektorsprogrammen och andra program

Sektorsprogrammen är ofta tematiska och bedrivs transnationellt, vilket innebär att projekten involverar aktörer från flera europeiska länder. Kraven är ofta höga på innovation och beviljade projekt förväntas ha ett tydligt mervärde för hela Europa. Med andra ord ska det finnas en klar nytta av att utföra projektet på europeisk nivå. Det finns flera hundra sektorsprogram och i listan till vänster presenteras ett urval av dem tillsammans med de europeiska struktur- och investeringsfonderna.

Senast uppdaterad: 2017-10-18 12:26