Utlysningar 2017

Här listas pågående och kommande utlysningar inom EU-programmen 2017. Mer detaljerad programinformation finns under länkarna till vänster.

  

Utlysning 2017:3 är öppen nu och stänger den 8 januari, 2018.

Programområde 1 .1 Stärkt digital kompetens för vård- och omsorgssektorn

Projekt som arbetar med kompetensförsörjning för vård- och omsorgssektorn. Projekten ska involvera ett flertal deltagande aktörer och den huvudsakliga inriktningen på de kompetenshöjande insatserna för deltagande kvinnor och män ska vara inom digitalisering. Förväntade effekter av projekten är att deltagande kvinnor och män genom projektens insatser stärker sin ställning på arbetsmarknaden.

Utlyst belopp: 50 000 000 kr

Medfinansiering:  Ska uppgå till 33 procent

Målgrupp: Sysselsatta. Utlysningen öppnar även för möjligheten att omfatta kvinnor och män som är prioriterade i Socialfondens PO2.

För mer information, läs här.

 
Programområde 1.1  Kompetensutveckling för breddad rekrytering

Projekt med inriktning på kompetensutveckling för breddad rekrytering och effektivare matchning för regionens företag och organisationer. Genom att utveckla den egna personalen kan kompetens tillgodoses och plats beredas för ny effektivare matchning och rekryteringar i kompetenskedjan, där möjlighet också ges att inkludera arbetssökande personer i projekten

Utlyst belopp: 30 000 000 kr

Medfinansiering:  Ska uppgå till 33 procent

Målgrupp: Sysselsatta inom vård- och omsorgssektorn oavsett anställningsform. Utlysningen öppnar även för möjligheten att omfatta kvinnor och män som är prioriterade i Socialfondens PO2.

För mer information, läs här.

Programområde 2.2  Ökade övergångar till arbete och studier för unga

Förväntade effekter av projekten är att unga kvinnor och män (15-24 år) som står långt ifrån arbetsmarknaden kommer i arbete eller utbildning och att projekten ska ha bidragit till minskade skolavhopp. Utlysningen vänder sig till offentlig sektor, ideella sektorn, bransch- och medlemsorganisationer som inom sina respektive verksamheter kan bidra till att stärka ungas etablering i arbetslivet och deltagande i utbildning.

Utlyst belopp: 30 000 000 kr

Medfinansiering:  Ska uppgå till 33 procent

Målgrupp: Unga kvinnor och män mellan 15-24 år som är arbetslösa eller befinner sig i gråzonen mellan studier och arbete.

För mer information, läs här.

Läs mer om inriktningarna på kommande ansökingsomgång på Svenska ESF-rådets hemsida. 

Utlysning 2017:2 för regionalfonden har stängt. Läs mer på Tillväxtverkets hemsida för mer information om kommande utlysningar.

Läs mer om utlysningen på Tillväxtverkets hemsida.

Ansökningsomgång sju öppnar 15 januari och stänger 15 februari, 2018. 

Läs mer om hur du ansöker på Interreg Sverige-Norges hemsida. 

 

Nästa utlysning 2018:1 öppnar 15 januari och stänger 9 februari.

Samtliga fyra insatsområden är öppna (inom Innovation är endast mål 1:2 är öppet). Aktörer uppmanas särskilt att ansöka om projekt inom samtliga mål i insatsområdet Transport och inom mål 4:2 Öka antalet gränspendlare i insatsområdet Sysselsättning

Läs mer om hur du söker på Interreg ÖKS hemsida.

Utlysning 5 som riktar sig mot fullständiga ansökningar öppnar 29 december 2017 stänger 5 mars, 2018. Utlysningen riktar sig endast mot ansökningar vars intresseanmälan blivit godkänd av styrkommittén.

Läs mer om hur du ansöker på Interreg Nordsjöns hemsida.

Utlysning 3 öppnar preliminärt 5 oktober 2017 och stänger 9 april, 2018.

Läs mer om hur du ansöker på Interreg Östersjöns hemsida.

Tredje utlysningen stängde 30 juni, 2017. Information om kommande utlysningar kommer framöver, för senaste information besök Interreg Europe's hemsida nedan.

Läs mer om hur du ansöker på Interreg Europes hemsida.

 

Urbact planerar en kommande utlysning 2018 inom Action-planning nätverk. Mer information finner ni på Urbacts hemsida.

Läs mer om hur du ansöker på Interreg Urbacts hemsida.

Senast uppdaterad: 2017-11-14 15:57