Interreg Öresund-Kattegat-Skagerrak

Interregprogrammen handlar om att utveckla samarbetet över nationsgränserna. Här kan du läsa om aktuella utlysningar för interregprogram inom region Öresund-Kattegatt-Skagerrak.

Nästa utlysning 2018:1 öppnar den 15 januari och stänger den 9 februari.

Samtliga fyra insatsområden är öppna (inom Innovation är endast mål 1:2 öppet). Aktörer uppmanas särskilt att ansöka om projekt inom samtliga mål i insatsområdet Transport och inom mål 4:2 öka antalet gränspendlare i insatsområdet Sysselsättning.

Läs mer om hur du söker på Interreg ÖKS hemsida.

Senast uppdaterad: 2017-12-20 10:45