Västsveriges regionala strukturfondsprogram

Programmet ska bidra till investeringar i regional tillväxt och sysselsättning i Västsverige. Målgruppen för Västsveriges regionala strukturfondsprogram än små- och medelstora företag. Här hittar du aktuella utlysningar.

Utlysning 2018:1 öppnade 15 december, 2017 och stänger 15 februari, 2018. Det är möjligt att söka stöd inom programmets samtliga tre insatsområden:

Insatsområde 1: Samverkan inom forskning och innovation

Insatsområde 2: Konkurrenskraftiga små och medelstora företag

Det är inte möjligt att söka stöd för projekt inom finansiella instrument.

Insatsområde 3: Innovation för en koldioxidsnål ekonomi

Ansökningar som är kopplade till hållbara transporter beaktas särskilt. Utlysningen är inte öppen för ansökningar inom hållbar stadsutveckling kopplat till integrerade territoriella investeringar.

Läs mer på Tillväxtverkets hemsida för mer information om kommande utlysningar.

Läs mer om utlysningen på Tillväxtverkets hemsida.

Senast uppdaterad: 2018-01-03 13:39