EU:s klimatpolitik

Starta Europadagen med oss där vi tillsammans med Jakop Dalunde (MP), Europaparlamentariker, och Helen Persgren (MP), vice ordförande i VGR:s miljönämnd, diskuterar EU:s klimatpolitik och vilka förutsättningar Europa har för att uppnå klimatmålen i Parisavtalet.

Sedan Parisavtalet antogs 2015 har EU tagit ledarrollen genom att utforma en ambitiös och långsiktig klimatstrategi för att nå målen. Bl.a. arbetar EU:s medlemsländer för att hålla den globala temperaturökningen långt under två grader genom att sänka utsläppen av växthusgaser och öka andelen förnybara energikällor.

I utkastet till EU:s långtidsbudget står miljöfrågor i centrum, men hur ser förutsättningarna ut för EU:s medlemsländer att uppnå klimatmålen i Parisavtalet? Vi kommer även att prata om VGR:s arbete, Klimat 2030 – Västra Götaland ställer om, och den lokala och regionala nivåns roll i klimatarbetet.

Vi avrundar samtalet med att blicka framåt och diskutera vilken roll EU-perspektivet kan och framförallt bör få under den svenska valrörelsen i år.

När: Onsdag den 9 maj, kl. 08.00–09.00 (vegetarisk frukost från kl. 07.45)
Var: Lunchrummet på VGR:s kontor, Södra Hamngatan 37-41 Göteborg
Anmälan: Maila E-postadress senast den 4 maj

#samtaleuropaVG
#klimat2030

Samtal Europa kommer spelas in och finnas tillgängligt på denna webbsida efteråt.

Varmt välkomna!

Senast uppdaterad: 2018-04-11 09:58