Sammanhållningspolitik

Sammanhållningspolitiken är ett annat namn för EU:s regional politik. Den ska främja den ekonomiska tillväxten och höja livskvaliteten genom strategiska investeringar i Europas medlemsländer. 

Det pågår mycket diskussioner i Bryssel om hur EU:s framtida regionalpolitik (sammanhållningspolitiken) ska se ut. Det är idag en tredjedel av EU:s budget som fördelas både till regioner och medlemsländer. Diskussionerna om hur EU:s budget efter 2020 ska se ut är i full gång, och då är principerna för, och storleken på, sammanhållningspolitiken en viktig del.

Cecilia Nilsson, regionutvecklare på avdelning näringsliv på Koncernkontoret, berättar i filmen nedan vad sammanhållningspolitiken innebär och varför det är viktigt för Västra Götalandsregionen att vara med och påverka EU:s regionalpolitik. 

Senast uppdaterad: 2017-11-29 12:38