Brysselkontoret

Brysselkontoret är Västra Götalandsregionens förlängda arm på plats i Bryssel. Kontorets uppgift är att utifrån ett EU-perspektiv bidra till att uppfylla VGR:s mål. Det sker genom att omvärldsbevaka, delta i policyprocesser, genom strategisk påverkan samt skapa goda kontakter i Bryssel. Vi är också tjänstepersonsstöd till politiken och Koncernkontoret på plats i Bryssel.

Fokusområden

De frågor vi bevakar och driver är främst kopplade till VGR:s regionala utvecklingsuppdrag. En utgångspunkt för Brysselkontorets arbete är Västra Götalandsregionens mål och styrdokument, som exempelvis externa påverkansagendan och utvecklingsstrategin VG2020. De prioriterade områdena för Brysselkontoret är:

Introduktionsfilm om Brysselkontoret

Medarbetare och ansvarsområden

Brysselkontoret har fyra ordinarie medarbetare och en praktikant.

  • Robert Casinge - kontorsansvarig för Brysselkontoret
  • Katrin Urbäck - regionutvecklare och ansvarig för sammanhållningspolitik och miljö
  • Andrea  Lagundzija - regionutvecklare och ansvarig för forskning & innovation
  • Melissa Frödin - regionutvecklare och ansvarig för transport & infrastrukturfrågor samt Nordsjökommissionen

Kontaktuppgifter

Studiebesök

Vi tar emot studiebesök och är relationsskapare för VGR:s personal, kommuner och övriga intressenter.

Studiebesök i Bryssel

Vi finns på Twitter!

Följ oss på Twitter för nyheter och information om vårt arbete @RegionVästraGötaland

Brysselkontoret rapporterar

Är ni ett SMF (små och medelstort företag) och använder datamolntjänster i ert arbete? SMF:s från Sverige uppmanas nu att dela med sig av sina erfarenheter i en enkätundersökning för att förbättra framtidens datamolntjänster i Europa. Undersökningen är öppen fram till den 4 maj.

Är du forskare eller doktorand i början av din karriär och har ett intresse för EU:s sammanhållningspolitik? Vill du vara med och bidra till policyutveckling? Ta chansen och delta under årets Master Class i Bryssel den 8-11 oktober. Här ges tillfälle att träffa ledande politiker och forskare från hela Europa verksamma inom samma fält. Ansök senast den 9 maj.

Hur kan EU och nationella regeringar ta lärdom av städers och regioners klimatarbete? Den frågan diskuterar Västra Götalandsregionen med bl.a. Europeiska kommissionen under WWFs rundabordssamtal i Bryssel.

EU-nyheter från Sverige

#CohesionAlliance vädjan till Europeiska kommissionen: Nedskärningar i sammanhållningspolitiken äventyrar Europas framtid
#CohesionAlliance har den 26 mars skickat en skrivelse till Europeiska kommissionen inför EU:s nästa långtidsbudget som presenteras i maj. Ett stort antal aktörer har samlats bakom budskapet att EU:s sammanhållningspolitik måste fortsätta att vara en pelare för EU:s framtid.

Nu kan din kommun söka EU-bidrag för gratis WiFi vid offentliga platser
Vill din kommun få EU-finansiering för att skapa gratis trådlösa surfzoner för allmänheten? I veckan lanserades WiFi4EU som syftar till att minska digitala klyftor bland EU-medborgarna. Nu har 1000 europeiska städer/kommuner möjlighet att få 15 000 euro vardera i ekonomiskt stöd för att installera gratis Wifi vid offentliga miljöer. Kommuner uppmanas nu att registrera sig inför den första ansökningsomgången.

Ny rapport om EU i lokalpolitiken
Är du intresserad av att lära dig mer om hur EU påverkar den lokala och regionala nivån? Läs SKL:s nya rapport om EU i lokalpolitiken.

Västra Götalandsregionen är med och tycker till om EU:s framtida budget
Västra Götalandsregionen har nu lämnat ett formellt yttrande till Europeiska kommissionen om EU:s nästa långtidsbudget som presenteras i maj månad. Genom att svara på samråd har Västra Götalandsregionen bidragit med erfarenheter och visat fortsatt intresse av att delta i EU-program som syftar till att stärka den regionala utvecklingen.

Riksdagens kulturutskott besökte Västra Götalandsregionen

Kontakta oss

Kontaktuppgifter

Besöks- och postadress

Region Västra Götaland Nordic House (floor 8)
Rue du Luxembourg 3
1000 Brussels
BELGIUM

Närmsta Metro-station: Trone (Troon).
Karta och vägbeskrivning till Rue du Luxembourg 3

Senast uppdaterad: 2017-12-02 11:29