Aktuellt från Brysselkontoret

Nedan publiceras aktuella nyheter från Brysselkontoret.

Hur kan EU och nationella regeringar ta lärdom av städers och regioners klimatarbete? Den frågan diskuterar Västra Götalandsregionen med bl.a. Europeiska kommissionen under WWFs rundabordssamtal i Bryssel.

Plasttillverkningen har ökat enormt mycket sedan 1960-talet. År 2014 producerades 311 miljoner ton plast globalt. År 2050 beräknas den ha ökat till 1,2 miljarder ton. Mängden plast som hamnar i naturen och i våra hav blir ett allt större miljöproblem. Västra Götalandsregionen berörs av plaststrategin på flera sätt; dels som en stor inköpare av plast och andra material inom sjukvården där vi kan vara en föregångare genom att ställa höga miljökrav. Vi har också ambitiösa handlingsprogram både inom bioinnovationer och på det maritima området, som bidrar till att lösa utmaningar på plastområdet.

Letar du efter europeiska samarbetspartners för ditt innovationsprojekt? Eller är du nyfiken på hur andra regioner positionerar sig jämfört med Västra Götalandsregionen för att öka takten på sin utveckling? Läs kartläggningen Samarbetsmöjligheter med europeiska regioner som nyligen publicerades av Brysselkontoret.

För den som vill få bättre koll på EU-politik och möjligheter till finansiering från EU, erbjuder nu Regionkommittén en onlinekurs med fokus på möjligheter för regioner och städer inom EU:s finansieringsprogram och policy.

Europeiska kommissionen

I förra veckan överlämnade CPMR (Conference of Peripheral Mariime Regions) ett öppet brev till Europeiska kommissionens ordförande Jean-Claude Juncker om deras syn på den framtida sammanhållningspolitiken. Västra Götalandsregionen var en av 55 regioner som stod bakom brevet.

Västra Götaland ligger i topp gällande det regionala utvecklingskapitalet. Det visar en rapport från Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) från 2017. Utvecklingskapitalet gör det möjligt för regionen att utvecklas och skapa tillväxt.

Den 20-24 november anordnar nätverket ERRIN workshops i och med att det går att söka nya projektpengar från EU:s forsknings- och innovationsprogram Horisont 2020.

Givande kunskapsutbyten och samtal om additiv tillverkning när Robert Pederson var i Bryssel för att bidra med sina kunskaper i en expertgrupp.

European Week of Regions and Cities är över för det här året. För Västra Götalandsregionen har veckan inneburit många bra möten där vi har inspirerats av andra regioner men också fått chansen att lyfta våra framgångar inom bland annat biogasutveckling och transportlösningar.

Var tredje år tar europeiska kommissionen pulsen på EU:s 276 regioner för att se hur den ekonomiska, sociala och territoriella utvecklingen går och nu har den sjunde rapporten om sammanhållningspolitiken släppts. Rapporten visar på framsteg, men även problemområden, samt blickar framåt mot utmaningarna efter 2020.

Den 25 september arrangerade Europeiska kommissionen en högnivåkonferens för att diskutera EU:s nästa långtidsbudget. Diskussionerna fokuserade kring hur nästa EU-budget bör utformas för att kunna möta de utmaningar unionen står inför.

Den 9-12 oktober arrangeras European Week of Regions and Cities för att belysa regionernas betydelse för utveckling och sammanhållning inom EU. Västra Götalandsregionen bjuder under veckan in till en frukostdebatt med västsvenska europaparlamentariker.

Den 26-27 september har Magnus Berntsson, regionfullmäktiges ordförande, besökt Bryssel i sin roll som ordförande för Assembly of the European Regions (AER). Berntsson träffade bland annat två EU-kommissionärer och Regionkommitténs ordförande för att samtala om den framtida sammanhållningspolitiken.

Under hösten kommer EU:s stats- och regeringschefer till Göteborg för ett EU-toppmöte. De ska bland annat diskutera en socialt hållbar utveckling i Europa och hur det europeiska samarbetet ska göra skillnad i människors vardag. Tillsammans med Mikael Schultz, kulturråd på Sveriges ständiga representation vid EU, och Annika Strömberg, stf. chef på koncernavdelning kultur (VGR), diskuterade vi på dagens Samtal Europa vilken roll kulturen har kopplat till dessa frågor.

Horisont 2020 är EU:s program för forskning och innovation. Inför arbetsprogrammet 2018-2020 arrangeras informationsdagar för att sprida kunskap om vilka projekt det är som kan söka pengar och för att hjälpa aktörer att hitta nya samarbetspartners.

Att dela tar dig längre! Den här veckan, 16-22 september, arrangeras European Mobility Week som är ett initiativ för att inspirera till nya transportsätt. Årets tema är ren, delad och uppkopplad rörlighet, och syftar till att belysa möjligheten att dela bil, eller till och med cykel, med andra.

Igår, den 13 september, höll kommissionens ordförande Jean-Claude Juncker sitt State of the Union-tal och framhöll att ”the wind is back in Europe’s sails”. Ekonomin är på uppgång och EU ska ta chansen att skapa en mer sammanhållen, starkare och mer demokratisk union.

EU-nyheter från Sverige

Ny rapport om EU i lokalpolitiken
Är du intresserad av att lära dig mer om hur EU påverkar den lokala och regionala nivån? Läs SKL:s nya rapport om EU i lokalpolitiken.

Västra Götalandsregionen är med och tycker till om EU:s framtida budget
Västra Götalandsregionen har nu lämnat ett formellt yttrande till Europeiska kommissionen om EU:s nästa långtidsbudget som presenteras i maj månad. Genom att svara på samråd har Västra Götalandsregionen bidragit med erfarenheter och visat fortsatt intresse av att delta i EU-program som syftar till att stärka den regionala utvecklingen.

Riksdagens kulturutskott besökte Västra Götalandsregionen
Nytt avsnitt av Megapodden om OECD-rapporten
Den 15 mars lanseras OECD-studien vid en konferens i Göteborg - The Rise of City Networks and Megaregions. Funderar du redan nu på vad OECD har kommit fram till? Vad som är värdet av en megaregion, vilken potential och vilka svagheter som finns i Västra Skandinavien? Då ska du lyssna på detta fjärde och sista avsnitt av Megapodden.

SKL:s yttrande: ”Europa behöver sammanhållningspolitiken”
Sveriges kommuner och landsting (SKL) har antagit ett yttrande över samrådet om EU-fonder på det sammanhållningspolitiska området, till Europeiska kommissionen. Samrådet är öppet fram till den 8 mars och är det sista tillfället för intressenter att lämna formella synpunkter på EU:s långtidsbudget innan interna förhandlingar tar vid mellan EU:s institutioner och medlemsländerna.
Senast uppdaterad: 2017-12-02 11:41