Aktuellt från Brysselkontoret

Nedan publiceras aktuella nyheter från Brysselkontoret.

Europeiska kommissionen

I förra veckan överlämnade CPMR (Conference of Peripheral Mariime Regions) ett öppet brev till Europeiska kommissionens ordförande Jean-Claude Juncker om deras syn på den framtida sammanhållningspolitiken. Västra Götalandsregionen var en av 55 regioner som stod bakom brevet.

Västra Götaland ligger i topp gällande det regionala utvecklingskapitalet. Det visar en rapport från Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) från 2017. Utvecklingskapitalet gör det möjligt för regionen att utvecklas och skapa tillväxt.

Placeholder image

Den 20-24 november anordnar nätverket ERRIN workshops i och med att det går att söka nya projektpengar från EU:s forsknings- och innovationsprogram Horisont 2020.

Placeholder image

Givande kunskapsutbyten och samtal om additiv tillverkning när Robert Pederson var i Bryssel för att bidra med sina kunskaper i en expertgrupp.

European Week of Regions and Cities är över för det här året. För Västra Götalandsregionen har veckan inneburit många bra möten där vi har inspirerats av andra regioner men också fått chansen att lyfta våra framgångar inom bland annat biogasutveckling och transportlösningar.

Var tredje år tar europeiska kommissionen pulsen på EU:s 276 regioner för att se hur den ekonomiska, sociala och territoriella utvecklingen går och nu har den sjunde rapporten om sammanhållningspolitiken släppts. Rapporten visar på framsteg, men även problemområden, samt blickar framåt mot utmaningarna efter 2020.

Placeholder image

Den 25 september arrangerade Europeiska kommissionen en högnivåkonferens för att diskutera EU:s nästa långtidsbudget. Diskussionerna fokuserade kring hur nästa EU-budget bör utformas för att kunna möta de utmaningar unionen står inför.

Den 9-12 oktober arrangeras European Week of Regions and Cities för att belysa regionernas betydelse för utveckling och sammanhållning inom EU. Västra Götalandsregionen bjuder under veckan in till en frukostdebatt med västsvenska europaparlamentariker.

Den 26-27 september har Magnus Berntsson, regionfullmäktiges ordförande, besökt Bryssel i sin roll som ordförande för Assembly of the European Regions (AER). Berntsson träffade bland annat två EU-kommissionärer och Regionkommitténs ordförande för att samtala om den framtida sammanhållningspolitiken.

Under hösten kommer EU:s stats- och regeringschefer till Göteborg för ett EU-toppmöte. De ska bland annat diskutera en socialt hållbar utveckling i Europa och hur det europeiska samarbetet ska göra skillnad i människors vardag. Tillsammans med Mikael Schultz, kulturråd på Sveriges ständiga representation vid EU, och Annika Strömberg, stf. chef på koncernavdelning kultur (VGR), diskuterade vi på dagens Samtal Europa vilken roll kulturen har kopplat till dessa frågor.

Horisont 2020 är EU:s program för forskning och innovation. Inför arbetsprogrammet 2018-2020 arrangeras informationsdagar för att sprida kunskap om vilka projekt det är som kan söka pengar och för att hjälpa aktörer att hitta nya samarbetspartners.

Placeholder image

Att dela tar dig längre! Den här veckan, 16-22 september, arrangeras European Mobility Week som är ett initiativ för att inspirera till nya transportsätt. Årets tema är ren, delad och uppkopplad rörlighet, och syftar till att belysa möjligheten att dela bil, eller till och med cykel, med andra.

Igår, den 13 september, höll kommissionens ordförande Jean-Claude Juncker sitt State of the Union-tal och framhöll att ”the wind is back in Europe’s sails”. Ekonomin är på uppgång och EU ska ta chansen att skapa en mer sammanhållen, starkare och mer demokratisk union.

EU-nyheter från Sverige

Life changing year for MoRE fellow Dr. Petronella Kettunen
Hur pengarna fördelas i EU
Är du intresserad av hur EU:s pengar fördelas inom unionen och hur mycket pengar som kommer Sverige till godo? Tillväxtverket har i dagarna publicerat en video som förklarar och illustrerar hur pengarna fördelas inom EU. I videon får man bland annat se hur mycket pengar Sverige mottar.

Viktigt samarbete med vänregionerna
9-11 augusti träffades representanter från Västra Götalandsregionen, Region Nordjylland och Östfold fylkeskommune i Fredrikstad och Sarpsborg (Norge) för årets vänskapsmöte. Under mötet diskuterades bland annat hur man kan samarbeta kring klimat- och miljösatsningar för att skapa hållbara samhällen över landgränserna.

Anmäl dig till VGR:s sidoevent "Morgondagens EU"
Nu finns Externa relationers senaste nyhetsbrev ute
Senast uppdaterad: 2017-12-02 11:41