Organisation och nätverk

Västra Götalandsregionens roll

Västra Götalandsregionen är en aktiv aktör i det Europeiska samarbetet, vilket speglas i många olika sammanhang. Den grundläggande ambitionen är att vara drivande i de frågor och sammanhang som har betydelse för Västra Götalands utveckling. Att skapa arenor och kontaktytor för relevanta partners i Västra Götaland är en viktig uppgift liksom att säkra smarta kommunikationsflöden mellan aktörer i Västra Götaland. Kunskap om EU är också en uppgift som vi sätter stor vikt vid.

Nedan kan du läsa mer om Västra Götalandsregionens olika roller i Europasamarbetet:

Information och utbildning

Kunskap och utbildning i EU-frågor är avgörande för att bedriva ett utvecklingsarbete. Västra Götalandsregionen arrangerar löpande utbildningssatsningar och konferenser/seminarier på området. Vill du ha mer information. Besök Nyheter och rapporter och Bryssels kalendarium.

Gemensamt påverkansarbete

Beslut i Bryssel blir beslut som påverkar oss i Västra Götaland. Därför ska vi vara med och påverka utvecklingen i relevanta frågor. Detta gör vi i olika konstellationer och former tillsammans med aktörer i Västra Götaland, men även med andra aktörer i Sverige och i Europa. Vill du har mer information om påverkansaktiviteter. Besök Brysselkontorets hemsida 

EU-information

Europa Direkt-kontor i Västra Götaland

Europa Direkt är lokala informationskontor. De hjälper till att svara på frågor om EU, guida rätt bland EU-programmen och i EU:s regelverk. Västra Götalandsregionen finansierar och stödjer, som regionalpart, de fyra Europa Direkt-kontoren som är lokaliserade i Västra Götaland.

 

Europa Direkt Göteborgsregionen

Europa Direkt Fyrbodal

Europa Direkt Skaraborg

Europa Direkt Sjuhärad

Övrigt internationellt arbete

Västra Götalandsregionen arbetar även med internationella frågor utanför EU, i det skandinaviska närområdet och globalt. Här finner du mer information:

Västra Götalandsregionens internationella nätverk och organisationer

Senast uppdaterad: 2017-10-18 12:28