Europa Direkt Västra Götaland

Europa Direkt är lokala informationskontor som är upprättade av Europeiska kommissionen i syfte att informera invånarna om EU och uppmuntra till delaktighet i EU:s beslutsprocesser.

Det finns ca 500 stycken Europa Direkt-kontor runt om i Europa, 19 kontor i Sverige, varav fyra är lokaliserade i Västra Götaland.

Europa Direkt ska kostnadsfritt:

  • sprida information om EU till allmänheten
  • svara på frågor om EU
  • guida rätt bland EU-programmen och i EU:s regelverk

Europa Direkt-kontoren ska också arbeta för att främja den lokala och regionala debatten om EU genom att bland annat anordna föreläsningar och seminarier om aktuella frågor.

Västra Götalandsregionens roll

Som regional part stödjer och finansierar Västra Götalandsregionen de fyra Europa Direkt-kontoren som finns i Västra Götaland.
Enligt Sveriges kommuner och landsting, SKL, påverkas över hälften av alla politiska beslut som tas i Sverige på lokal, regional och nationell nivå av beslut som tagits på EU-nivå. Ur ett demokratiskt perspektiv är det därför viktigt att invånare i Västra Götaland har god tillgång till information om EU och om EU:s beslutsprocesser.

Europa Direkt Göteborgsregionen

Besöksadress: Stadsbiblioteket Göteborg, Götaplatsen 3, 412 56 Göteborg
Öppettider: Vardagar 9-21, Lördag-Söndag 10-18
E-post: E-postadress
Telefon: 031 368 33 65
Webbsida: http://www.goteborg.se/europadirekt

Europa Direkt Fyrbodal

Besöksadress: Kungsgatan 20, 662 31 Åmål
Öppettider: Vardagar 10-16.30 (lunchstängt 12-13)
E-post: E-postadress
Telefon: 0532 170 20
Webbsida: http://www.europadirektfyrbodal.se

Europa Direkt Sjuhärad

Besöksadress: Vikingborgsgränd 4, 517 83 Bollebygd
Öppettider: Måndag 15-21, Onsdag 15-21, Fredag 15-23
E-postadress: E-postadress
Telefon: 0332 313 00
Webbsida: http://www.bollebygd.se/europadirekt

Europa Direkt Skaraborg

Besöksadress: Järnvägsgata 18, 532 22 Skara
Öppettider: Måndag-Torsdag 9-15 (lunchstängt 12-13)
E-postadress: E-postadress
Telefon: 0511 248 56
Webbsida: http://www.europadirektskaraborg.se

Senast uppdaterad: 2017-10-18 12:26