Samtal Europa

Samtal Europa är en serie kunskapsseminarier som VGR anordnar fyra till fem gånger per år. Vi bjuder in representanter från bland annat EU:s institutioner för att tala om aktuella EU-frågor som påverkar Västra Götalands utveckling. Syftet är att höja kunskapen om EU och öka förståelsen för den lokala och regionala nivåns roll i EU-samarbetet.

Tidigare Samtal Europa

Senast uppdaterad: 2017-11-14 16:41