Möteshandlingar

Här publiceras möteshandlingar inför strukturfondspartnerskapets sammanträden 2018.

Senaste möte: 23 mars

Möteshandlingar

 

Presentationer:

Strategiska och administrativa frågor - Andreas Catoni

Tillväxtverket Regionalfonden - Helena Starfelt

ESF Rådet - Åza Ryden

Landsbygdsprogrammet - Lisbeth Schultze

Projektpresentationer:

College Väst - Johanna Redelius

 IDC West Sweden - Thomas Nilsson

Föregående möte:

Prioriteringsmöte 6 december

Strategidagarna 31 aug - 1 sept

Prioriteringsmöte 2 juni 2017

Sammanträde 9 februari 2017

Prioriteringsmöte 9 december 2016

Strategidagar 8-9 september 2016

Prioriteringsmöte 3 juni 2016

Senast uppdaterad: 2018-04-10 14:35