Möteshandlingar

Här publiceras möteshandlingar inför strukturfondspartnerskapets sammanträden 2017.

Senaste möte:

Strategidagar 31 aug - 1 sep, 2017

Uppdaterade möteshandlingar:

Strategidagar 31 aug - 1 sep, 2017 - Inklusive bilaga som utdelades i pappersformat på sammanträdet

Minnesanteckningar

Presentationer:

Årlig uppföljning VG2020, Lisa Lundin, VGR

Halvtidsuppföljning av projektaktörer, Jacke Brown, VGR

Tillhörande rapport - Halvtidsuppföljning

Utvärdering ESI-fonderna, Andreas Catoni, VGR

Utvärdering av Västsveriges tematiska mål, Helena Starfelt, Tillväxtverket

Uppföljning av programgenomförande av Socialfonden i Västsverige, Åza Rydén, ESF-rådet

Hi-Cube, ERUF, Ann-Christine Hertz, Högskolan i Halmstad

Hi-Cube, ESF, Gerry Andersson, Högskolan i Halmstad

Spel som etableringsverktyg, ESF, Katrin Dannberg, Högskolan i Skövde

Information från Tillväxtverket, Helena Starfelt, Tillväxtverket

Information från ESF-rådet, Åza Rydén, ESF-rådet

Föregående möte:

Prioriteringsmöte 2 juni 2017

Presentationer från mötet

Övergripande frågor, Cecilia Nilsson

Landsbygds- och fiskeriprogrammet, Cecilia Engström

Information ERUF, Helena Starfelt

Information ESF, Åza Rydén

Information Digitalisering inom hälso- och sjukvård, första presentationen Måns Arnrup och andra presentationen Ragnar Lindblad

Klimatsynk, Kim Forsberg och Madelen Casselbrant

Almi Invest Västsverige, Joakim Winggren

Point, Pernilla Knutsson

ESF

PO1, Mål 1.1

Ärendenummer 1

PO1, Mål 1.2

Ärendenummer 1

Ärendenummer 2

PO2, Mål 2.3

Ärendenummer 1

Ärendenummer 2

Föregående möten:

Sammanträde 9 februari 2017

Prioriteringsmöte 9 december 2016

Strategidagar 8-9 september 2016

Prioriteringsmöte 3 juni 2016

Senast uppdaterad: 2017-11-17 11:30