Möteshandlingar

Här publiceras möteshandlingar inför strukturfondspartnerskapets sammanträden 2017.

Senaste möte: 6 december 

Möteshandlingar

Beslutspunkter:

ESF

PO1, Mål 1.1

Ärendenummer 1

Ärendenummer 2

PO1, Mål 1.1

Ärendenummer 1

Ärendenummer 2

Ärendenummer 3

PO2, Mål 2.1

Ärendenummer 1

Ärendenummer 2

Ärendenummer 3

PO2, Mål 2.3

Ärendenummer 1

 

Presentationer:

 Administrativa och Strategiska frågor, Andreas Catoni och Josef Gustafsson

Landsbygdsprogrammet och Havs- och Fiskerifonden, Lisbeth Schultze

Hållbara transporter, Hans Fogelberg

Rapport från Tillväxtverket + samråd kommande utlysning ERUF, Helena Starfelt

Rapport från ESF-rådet + samråd kommande utlysning ESF, Åza Rydén

Projektpresentationer:

Catalyser, Åsa Lindström, Sahlgrenska Science Park

Sätt färg på Göteborg, Erling Zandfeld & Åsa Lindström, Måleriföretagen

 

Föregående möte:

Strategidagarna 31 aug - 1 sept

Prioriteringsmöte 2 juni 2017

Sammanträde 9 februari 2017

Prioriteringsmöte 9 december 2016

Strategidagar 8-9 september 2016

Prioriteringsmöte 3 juni 2016

Senast uppdaterad: 2017-12-08 14:03