Aktuellt

Aktuellt externa relationer

EU presenterar plaststrategi
Europeiska kommissionen presenterar samråd inför EU:s nästa långtidsbudget
EU:s asyl- och migrationspolitik 26 januari
Samarbetsmöjligheter med europeiska regioner
Webbutbildning om EU-politik och finansieringsmöjligheter
Västra Götalandsregionen en av undertecknarna av öppet brev till Juncker
Västra Götalands stora utvecklingskapital gör det möjligt att vara en region i framkant
Viktigt samarbete med vänregionerna
ERRIN anordnar workshops inför Horisont 2020:s utlysningar
Robert från Höskolan Väst deltog i expertgrupp i Bryssel
Anmäl dig till VGR:s sidoevent "Morgondagens EU"
Nu finns Externa relationers senaste nyhetsbrev ute
Händelserikt under European Week of Regions and Cities
Kommissionens sjunde rapport om sammanhållningspolitiken
Västsvenska EU-konferensen mötesplats kring digitalisering
Västsvensk kraftsamling för delaktighet i EU
EU:s framtida finanser - långtidsbudgeten efter 2020
Fokus på regionerna under European Week of Regions and Cities
Västra Götalandsregionen är med i höstens utgåva av Panorama Magazine
Flera givande möten med kommissionärer för Magnus Berntsson i Bryssel
Samtal Europa – ”Kultursamarbetet blir det man gör det till”
Infodagar 2017
European Mobility Week
State of the Union
Höstens praktikanter på enheten externa relationer
Anmäl dig till det Västsvenska EU-handslaget
Samtal Europa - Kulturens roll i EU
Fullmäktiges ordförande ny ordförande för AER
Tredje reflektionspappret om EU:s ekonomiska framtid
"Europe on the Move"
Utvärdering av direktivet om intelligenta transportsystem (ITS)
Västsvenska EU-konferensen 7-8 september 2017 i Trollhättan
Samtal Europa – EU:s framtida sammanhållningspolitik
Reflektionspapper om EU:s framtid
European Mobility Week 2017
Save the Date! Vecka 47
Konferens om forskning och innovation i framtida Europa
Bli Horisont2020-expert åt Europeiska Kommissionen!
OECD besökte Västsverige - fokus på regional utveckling
Cecilia Malmström om handelspolitikens framtid
Vitboken om Europas framtid
Informationsmöte om EU:s investeringsplan
Förslag för att förbättra EU:s regionalpolitik
Sammanhållningspolitiken - Vad är det?
Seminarium om smart specialisering
Senast uppdaterad: 2018-01-05 14:07