Alla nyheter

Den 7–8 september anordnades Västsvenska EU-konferensen på Folkets Hus i Trollhättan. Under två dagar samlades deltagare från Västra Götaland, Halland och Värmland för att nätverka och diskutera EU-frågor. Konferensens digitaliseringstema diskuterades i samband med hur lokal och regional nivå bidrar till att Sverige fortsätter vara bäst på att använda digitaliseringens möjligheter.

Den 29 september ingick Västra Götalandsregionen (VGR), tillsammans med Göteborgs Stad och Göteborgsregionens kommunalförbund (GR) ett EU-handslag med regeringen. Handslaget innebär ett antal gemensamma åtaganden för att öka kunskapen och delaktigheten i EU-relaterade frågor.

Som vanligt kommer enheten externa relationer att ha två praktikanter under hösten. Här kan du läsa en intervju av och med praktikanterna själva.

Äntligen är det dags för årets upplaga av Västsvenska EU-konferensen! I år hålls konferensen den 7-8 september i Trollhättan. Konferensen utgör en mötesplats för lokal och regional utveckling i Västsverige ur ett europeiskt perspektiv.

Västra Götalandsregionen bjuder återigen till Samtal Europa med fokus på EU:s sammanhållningspolitik. Samtal Europa är en serie frukostseminarier som vi har initierat för att höja kunskapen om EU och förståelsen för hur EU påverkar Västra Götaland.

Onsdagen den 26 april besökte OECD Västsverige och Göteborg för att samla information och studera förutsättningarna för den framtida utvecklingen i västra Skandinavien.

Senast uppdaterad: 2017-10-18 12:33