Politiker med internationella uppdrag

Politiker från Västra Götaland representerar Västra Götalandsregionen och befolkningen i länet i många av EU:s nätverk och andra internationella samarbeten.

Martin Andréasson (M)
Ledamot EU:s Regionkommitté

Birgitta Adolfsson (L)
Representant Nordsjökommissionen

Magnus Berntsson (KD)
Vice president och kassör i Assembly of European Regions, AER

Alex Bergström (S)
Representant Östersjökommissionen

Kerstin Brunnström (S)
Ordförande i Nordsjökommissionen och representant i CPMR

Tina Ehn (MP)
Styrelseledamot i REVES

Ulf Eriksson (C)
Styrelseledamot Svinesundskommittén

Anders Fasth (KD)
Ordförande Nordsjökommissionens grupp för havsresurser

Kristina Jonäng (C)
Representant CPMR
Representant ENCORE

Patrik Karlsson (S)
Ledamot GO-rådet
Ersättare SERN
Ersättare Den Skandinaviska Arenan

Joakim Larsson (MP)
Ledamot EU:s Regionkommitté

Gunilla Levén (M)
Representant SERN
Representant EARLALL
Representant Östersjökommissionen

Birgitta Losman (MP)
Ledamot GO-rådet
Ledamot styrgruppen för Den Skandinaviska Arenan

Lena Malm (S)
Ledamot i Assembly of European Regions, AER

Uno Nilsson (S)
Ersättare Svinesundskommittén


Publicerad: 2017-04-11 12:08