Representation och strategiska möten

Västra Götalandsregionens politiska ledning tar varje år emot ett stort antal formella besök. Det kan vara besök från regioner i utlandet, andra delar av Sverige och från andra länders ambassader.

Besöken är viktiga för att vi ska kunna knyta kontakter, öka kunskapen om vår omvärld och sprida kunskap om Västra Götaland och Västra Götalandsregionen.

Vi tar även hand om utgående formella besök, där vår politiska ledning genomför delegationsresor till andra regioner eller medverkar i externa kongresser och möten.

Det hålls också många stora internationella kongresser i vår region. Då samarbetar vi ofta med regionens kommuner och ger kongresserna en officiell inramning med medverkan av vår politiska ledning

Åse Nyberg

Regionutvecklare, kontaktperson för representation och strategiska besök
Telefonnummer
E-post

Publicerad: 2017-04-24 10:15