Folkhälsa

Ansvaret för folkhälsoarbetet delas mellan folkhälsokommittén och Västra Götalandsregionens fem hälso- och sjukvårdsnämnder. God folkhälsa betyder att så många som möjligt har en bra fysisk och psykisk hälsa och att olika grupper i samhället har en jämlikt fördelad hälsa.

Film om folkhälsoarbetet i Skaraborg

Nyheter Folkhälsa

En kartläggning av barnens skolgårdar genomförd av Boverket och SCB visar att varje elev har fått nästan fyra kvadratmeter mindre skolgård på tre läsår.

Idag överlämnades utredningen ”Ungas beställning till samhället” till socialminister Annika Strandhäll. I utredningen har man frågat ungdomarna själva vad de anser borde göras för att förbättra den psykiska hälsan.

Folkhälsa på Twitter

Folkhälsa finns även på Twitter, följ oss där för uppdateringar och nyheter

twitter.com/VGR_Folkhalsa