Folkhälsa

Ansvaret för folkhälsoarbetet delas mellan folkhälsokommittén och Västra Götalandsregionens fem hälso- och sjukvårdsnämnder. God folkhälsa betyder att så många som möjligt har en bra fysisk och psykisk hälsa och att olika grupper i samhället har en jämlikt fördelad hälsa.

Nyheter Folkhälsa

Kraftsamling fullföljda studier är samlingsnamnet på den stora process mellan Västra Götalandsregionen, kommunerna och andra aktörer, som handlar om hur vi ska få våra elever att gå ut skolan med godkända betyg. "På seminariet i Almedalen kommer vi lyfta och diskutera vad våra ungdomar själva säger påverkar studiemotivation och psykisk hälsa", säger folkhälsochef Elisabeth Rahmberg.

Folkhälsa VGR
RT @FolkhalsaVGR: Fler elever ska klara skolan – Vi lyfter frågan i Almedalen! https://t.co/YV39A6RzwJ https://t.co/XryyMBM0J3
photo
Fler elever ska klara skolan – Vi lyfter frågan i Almedalen! https://t.co/YV39A6RzwJ https://t.co/XryyMBM0J3
photo
Folkhälsa VGR
RT @FolkhalsaVGR: Vi pratar om VGRs satsning Fullföljda studier på konferens "Sverige i världen 2030, vägval för en socialt hållbar framtid…
Senast uppdaterad: 2017-06-12 16:51