Nyheter Folkhälsa

Nyheter Folkhälsa

Under årets Kvalitetsmässa arrangerades ett innovationslabb där vi diskuterade frågan hur skolan och kulturlivet kan få en större betydelse för unga killar.

Under EU-toppmötet på fredag samlas EU:s stats- och regeringschefer i Göteborg för att diskutera sociala frågor, arbetsmarknad och EU:s framtid. Västra Götalandsregionen menar att vi måste investera i våra barn för att de ska växa upp med rätt förutsättningar att klara skolan, vidareutbilda sig och få jobb. Om vi satsar på barnen tidigt kommer vårt samhälle att bli bättre och samtidigt rustas för att hantera framtidens utmaningar och möjligheter.

Idag släppte Socialstyrelsen en remissversion av Nationella riktlinjerna för prevention och behandling vid ohälsosamma levnadsvanor. Särskilt viktigt att lyfta i riktlinjerna är hur barn och ungdomars tobaks- och alkoholbruk ska förebyggas.

I september tog folkhälsokommittén beslut om att föreslå regeringen att låta Västra Götaland bli pilotregion för en sammanhållen barn-, elev- och ungdomshälsovård, för att fler ungdomar ska fullföljda sina studier. Idag tog regionstyrelsen samma beslut. Regionstyrelsen beslutade även om fem ytterligare rekommendationer för det fortsatta arbetet med Kraftsamling fullföljda studier. Kraftsamling fullföljda studier är samlingsnamnet på samarbetet mellan Västra Götalandsregionen (VGR), kommunerna och andra aktörer i Västra Götaland som tillsammans arbetar för att våra ungdomar ska gå ut skolan med godkända betyg.

Nu är det dags för den nationella kampanjen Balansera mera som genomförs vecka 40, den 2-8 oktober.

Ett av våra prioriterade uppdrag är att implementera metoderna Första hjälpen till psykisk hälsa (MHFA) och Youth Aware of Mental health (YAM) under 2017.

På Future Skills på Gymnasiedagarna 10-12 oktober på Svenska Mässan i Göteborg visas var jobben finns i framtiden och vilka vägar det finns dit.

Schyssta kompisar för unga som upplever ensamhet

Folkhälsokommittén vill att Västra Götaland blir pilotregion för en sammanhållen barn-, elev- och ungdomshälsovård, för att fler ungdomar ska fullföljda sina studier. Kommittén beslutade även om fem ytterligare rekommendationer för det fortsatta arbetet med Kraftsamling fullföljda studier . Kraftsamling fullföljda studier är samlingsnamnet på samarbetet mellan Västra Götalandsregionen (VGR), kommunerna och andra aktörer i Västra Götaland som tillsammans arbetar för att våra ungdomar ska gå ut skolan med godkända betyg.

Den 12 – 13 september genomfördes den 11:e nationella konferensen om suicidprevention.

Ett prioriterat område i vårt suicidpreventiva arbete är utveckling av metoder med fokus på skolan och personer som är 65 år och äldre.

I juni presenterades utredningen "Fler nyanlända elever ska uppnå behörighet till gymnasiet" för regeringen. Läs intervjun med Ebba Östlin (S), kommunstyrelsens ordförande i Botkyrka kommun, som ansvarat för utredningen.

På seminariet i Almedalen om hur vi ska få fler att gå klart skolan med godkända betyg, diskuterades bland annat studiemotivation och psykisk ohälsa. Paneldeltagarna var överens om att hela samhället måste arbeta tillsammans för att våra elever ska klara av skolan.

I dagarna presenterades yttrandet Statement of the WHO European Healthy Cities Network and WHO Regions for Health Network, på WHO-konferensen 6th Ministerial Conference on Environment and Health i Ostrava Tjeckien.

”Det finns många paralleller mellan de framgångsfaktorer på nationell nivå för att utjämna hälsoskillnader som beskrivs i slutbetänkandet och faktorer som är betydelsefulla för att Västra Götalandsregionen effektivt ska kunna skapa förutsättningar för en jämlik hälsa i vårt område” säger folkhälsochef Elisabeth Rahmberg.

Senast uppdaterad: 2017-10-18 12:33