Nyheter Folkhälsa

Nyheter Folkhälsa

Den 12 – 13 september arrangeras den 11:e nationella konferensen om suicidprevention.

Ett prioriterat område i vårt suicidpreventiva arbete är utveckling av metoder med fokus på skolan och personer som är 65 år och äldre.

I juni presenterades utredningen "Fler nyanlända elever ska uppnå behörighet till gymnasiet" för regeringen. Läs intervjun med Ebba Östlin (S), kommunstyrelsens ordförande i Botkyrka kommun, som ansvarat för utredningen.

På seminariet i Almedalen om hur vi ska få fler att gå klart skolan med godkända betyg, diskuterades bland annat studiemotivation och psykisk ohälsa. Paneldeltagarna var överens om att hela samhället måste arbeta tillsammans för att våra elever ska klara av skolan.

Kraftsamling fullföljda studier är samlingsnamnet på den stora process mellan Västra Götalandsregionen, kommunerna och andra aktörer, som handlar om hur vi ska få våra elever att gå ut skolan med godkända betyg. "På seminariet i Almedalen kommer vi lyfta och diskutera vad våra ungdomar själva säger påverkar studiemotivation och psykisk hälsa", säger folkhälsochef Elisabeth Rahmberg.

I dagarna presenterades yttrandet Statement of the WHO European Healthy Cities Network and WHO Regions for Health Network, på WHO-konferensen 6th Ministerial Conference on Environment and Health i Ostrava Tjeckien.

”Det finns många paralleller mellan de framgångsfaktorer på nationell nivå för att utjämna hälsoskillnader som beskrivs i slutbetänkandet och faktorer som är betydelsefulla för att Västra Götalandsregionen effektivt ska kunna skapa förutsättningar för en jämlik hälsa i vårt område” säger folkhälsochef Elisabeth Rahmberg.

Senast uppdaterad: 2017-09-05 14:49