Utbildningar i suicidpreventiva metoder på gång

Ett prioriterat område i vårt suicidpreventiva arbete är utveckling av metoder med fokus på skolan och personer som är 65 år och äldre.

Efter samråd med länets kommuner erbjuder vi nu de första utbildningstillfällena:

  • YAM - Youth Aware of Mental health och

  • Första hjälpen till psykisk hälsa MHFA - Mental Health First Aid

YAM riktar sig främst till elever i åk 6 – 9 medan MHFA riktar sig till personal inom skolan och äldreomsorgen. Skövde, Strömstad och Åmål kommuner erbjuds MHFA-utbildning den 14 – 15 september. Fler kommuner har visat intresse och vi arbetar för att skapa flera utbildningstillfällen under hösten.

Välkomna att höra av er om ni vill veta mer:

Lars Paulsson E-postadress, Titti Walterum E-postadress, Agneta Eriksson E-postadress

Senast uppdaterad: 2017-11-29 12:38