Ekonomiskt bidrag

Inom Västra Götalandsregionen är det folkhälsokommittén som beslutar om ekonomiskt bidrag till verksamheter, forskning och projekt med folkhälsoinriktning.

Ekonomiskt bidrag ges dels till regionala projekt, dels till projekt som genomförs lokalt men är av intresse för hela regionen.

Projektbidrag

Folkhälsokommittén stödjer utvecklingsprojekt inom folkhälsoområdet.

Projektbidrag forskning

Folkhälsokommittén stödjer forskningsprojekt för att utveckla ny kunskap och kompetens inom folkhälsoområdet.

Organsationsbidrag

Så här söker du bidrag

Information om hur det går till att ansöka om ekonomiskt bidrag från folkhälsokommittén samt ansöknings- och uppföljningsblanketter finns på sidan Riktlinjer för ekonomiskt bidrag.

Senast uppdaterad: 2017-06-15 11:45