Folkhälsopris

Varje år är du som arbetar för att förbättra folkhälsan, varmt välkommen att söka något av våra två folkhälsopriser. Det finns ett pris på 30 000 kronor för dig som förbättrar folkhälsan i Skaraborg och ett pris på 50 000 kronor för dig som förbättrar folkhälsan i Västra Götaland.

Du kan söka priset för egen del eller nominera någon annan som uppfyller kriterierna. Du kan däremot inte söka om du är anställd i Västra Götalandsregionen.

Hur söker/nominerar jag?

Du söker/nominerar genom att fylla i och skicka webbformuläret. Vem som helst kan lämna in en nominering. Du ansvarar själv för att informationen du lämnar är korrekt och fullständig.

Följande uppgifter måste finnas med i din ansökan/nominering:

  • Verksamhetens syfte och innehåll
  • När verksamheten startade (år)
  • Antal anställda/ideella
  • Kontaktuppgifter till verksamhetsansvarig, ordförande eller motsvarande
  • Hur och varför du anser att verksamheten främjar en god och jämlik folkhälsa i Västra Götaland.

Om du nominerar, beskriv gärna hur du kommit i kontakt med verksamheten.

Ansöknings-/nomineringstid för år 2017 är till och med 15 augusti.

Beslut och utdelning

Folkhälsokommittén fattar beslut om mottagare av folkhälsopriset och det delas ut vid Västra Götalandsregionens regionfullmäktiges sammanträde. Pristagaren meddelas tre veckor innan priset delas ut. Övriga får information via webbplatsen från 1 december.

Pristagaren bjuds in till folkhälsokommittén vid lämpligt tillfälle för att berätta hur priset kommit till användning.

Folkhälsopris

  
 Kontaktuppgifter till den verksamhet/person som ansökan gäller
  
Namn:
Adress:
Tel:
Epost:
  
 
  
 Kontaktuppgifter till dig som nominerar annan person
  
Namn:
Adress:
Tel:
Epost:
  
 
  
 Information den nominerade eller verksamheten
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 

Senast uppdaterad: 2017-05-16 11:08