Folkhälsopris

Varje år är du som arbetar för att förbättra folkhälsan, varmt välkommen att söka något av våra två folkhälsopriser. Det finns ett pris på 30 000 kronor för dig som förbättrar folkhälsan i Skaraborg och ett pris på 50 000 kronor för dig som förbättrar folkhälsan i Västra Götaland.

Du kan söka priset för egen del eller nominera någon annan som uppfyller kriterierna. Du kan däremot inte söka om du är anställd i Västra Götalandsregionen.

Hur söker eller nominerar jag?

Du söker/nominerar genom att fylla i och skicka webbformuläret för det pris som du vill nominera till. Vem som helst kan lämna in en nominering. Du ansvarar själv för att informationen du lämnar är korrekt och fullständig.

Följande uppgifter måste finnas med i din ansökan/nominering:

  • Verksamhetens syfte och innehåll
  • När verksamheten startade (år)
  • Antal anställda/ideella
  • Kontaktuppgifter till verksamhetsansvarig, ordförande eller motsvarande
  • Hur och varför du anser att verksamheten främjar en god och jämlik folkhälsa i Västra Götaland.

Om du nominerar, beskriv gärna hur du kommit i kontakt med verksamheten.

Sista datum för nominering och ansökning

Ansöknings-/nomineringstid för Folkhälsopriset för Västra Götaland år 2017 är till och med 15 augusti.

Ansöknings-/nomineringstid för Folkhälsopriset för Skaraborg år 2017 meddelas så snart som möjligt och är senare än för Folkhälsopriset för Västra Götaland.

Beslut och utdelning

Folkhälsopriset för Västra Götaland

Beslut om mottagare av folkhälsopriset tas på Folkhälsokommitténs sammanträde i september och priset delas ut vid Västra Götalandsregionens regionfullmäktiges sammanträde den 21 november. Pristagaren meddelas cirka tre veckor innan priset delas ut. Information om pristagaren/pristagarna sker via avdelning folkhälsas webbplats från 1 december.

Pristagaren bjuds in till folkhälsokommittén vid lämpligt tillfälle för att berätta hur priset kommit till användning.

Folkhälsopriset för Skaraborg

Mer information meddelas snart. Vid frågor kontakta Per Bjurén E-postadress

Nominera till Folkhälsopris Västra Götaland

  
 Kontaktuppgifter till den verksamhet/person som ansökan gäller
  
Namn:
Adress:
Tel:
Epost:
  
 
  
 Kontaktuppgifter till dig som nominerar annan person
  
Namn:
Adress:
Tel:
Epost:
  
 
  
 Information den nominerade eller verksamheten
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
Senast uppdaterad: 2017-06-20 16:12