Fullföljda studier

Idag är det i princip nödvändigt att ha gymnasiekompetens för att leva ett självständigt liv. Folkhälsoarbetets roll är att genom främjande och förebyggande arbete ge barn och unga förutsättningar att lära sig genom livet.

Västra Götalandsregionens arbete för fullföljda studier

Västra Götalandsregionen arbetar tillsammans med kommunerna för målet att alla elever ska lämna grund- och gymnasieskolan med godkända betyg.  För att läsa mer om det arbetet läsa på Kraftsamling fullföljda studier

Pågående utvecklingsarbeten

Folkhälsoområdet är en pusselbit i det större arbetet för godkända betyg.  Några av de större satsningarna som avdelning folkhälsa arbetar med listas nedan med kontaktpersoner för vidare information.

 

Barns kognitiva utveckling

Försökolans verksamhet kan stimulera barns kognitiva lärande och på så vis ge bättre förutsättningar i det fortsatta livet. Särskilt viktig är förskolan som kompensatorisk arena för barn som inte stimuleras i sin hemmiljö. Utvecklingsarbete syftar till att hitta kvalitetsindikatorer för utveckling av förskolan som forum.

Titti Walterum

Kontaktperson
Telefonnummer
E-post

Elevhälsodatabasen

Elevhälsosamtalen som genomförs i grund- och gymnsasieskolan dokumenteras på olika sätt från skola till skola. För att samla information för att följa barn och ungas hälsoutveckling skapar Västra Götalandsregionen tillsammans med kommunerna en gemensam databas.  

Helena Svernling

Kontaktperson
Telefonnummer
E-post

Plug Innan

Mer information kommer inom kort

Ylva Bryngelsson

Kontaktperson
Telefonnummer
E-post

Samverkansplattform kommunalförbunden

Mer information kommer inom kort.

Ylva Bryngelsson

Kontaktperson
Telefonnummer
E-post

Senast uppdaterad: 2017-05-11 08:39