Aktuellt

Här informerar vi om aktuella händelser och nyheter som har koppling till kraftsamlingen.

Nyheter Folkhälsa

Den röda tråden genom årets folkhälsokonferens var ” Verktyg för komplexa utmaningar – Hur kan vi arbeta för fullföljda studier?” Det stora samarbetet Kraftsamling fullföljda studier där regionen, kommunerna, skolan och näringslivet med flera samarbetar för att våra elever ska gå ut skolan med godkända betyg är i full gång och nu gäller det att hitta konkreta verktyg för att fortsätta arbetet. Under konferensen fick deltagarna inspirerande föreläsningar och seminarier där olika verktyg och arbetssätt presenterades. Några menade att det är du själv som är det viktigaste verktyget för att leda utveckling och andra menade att det är nytänkande och samarbete i nya former som är nyckeln. 400 personer från regionen, kommuner, kommunalförbund och näringslivet var representerade.

Nätvandring är att möta människor på nätet, ett omsorgsarbete. Att se, stötta och stärka personer där de befinner sig - på nätet.

Rätten till utbildning. Kraftsamling fullföljda studier förbättrar framtidsutsikterna för våra unga. https://t.co/q1RLHQNTa9
Senast uppdaterad: 2017-10-18 12:31