Folkhälsokommitténs konferens 2018

Den 8 februari nästa år har folkhälsokommittén sin årliga folkhälsokonferens. Temat för konferensen är Verktyg för komplexa utmaningar – Hur kan vi arbeta för fullföljda studier?

Dagen syftar till att öka kunskapen om hur vi kan driva förändring, lära av hur andra har arbetat och hitta nya kontakter för samverkan. Liksom tidigare år har vi ett brett perspektiv på utmaningen om fullföljda studier. Barn och ungas framtid är en välfärdsfråga som berör många olika verksamheter såväl regionalt som lokalt.

  • Torsdag 8 februari 2018
  • Klockan 09:30-16:00
  • Hotell Scandic Crown, Göteborg

Dagen vänder sig till politiker och tjänstepersoner regionalt och lokalt som kan påverka verksamheter för barn och unga till exempel verksamhetschefer, samordnare, processledare, strateger, utvecklingsledare, idéburna med flera. 
Läs programmet här

Anmälan

Anmälan öppnar 11 december och sker via Regionkalendern.

Kontakt

Kontakta Ylva eller Maria om du har frågor om konferensen.

Ylva Bryngelsson                                                           Maria Berhe
E-postadress                                  E-postadress

 

Senast uppdaterad: 2017-12-12 09:20