Dokument

Här finns kunskapsunderlag och dokument som arbetet för fullföljda studier bygger på.

Handlingsplan fullföljda studier

Handlingsplanen belyser de fem delområden Västra Götalandsregionen ska satsa tid och resurser på de närmsta åren.
Handlingsplan fullföljda studier, 2017-2020

Aktivitetsplan 2017

Aktivitetsplanen för 2017 är en sammanställning av insatser som pågår under året. För nästa år kommer aktivitesplanen innehålla tydligare rekommendationer om vad som bör göras mer av eller ännu bättre, men i dagsläget visar den hur VGR idag arbetar brett med frågor som leder mot målet att alla elever ska lämna grund- och gymnasiseskolan med godkända betyg.
Aktivitetsplan 2017

Kunskapsunderlag

Här kan du läsa kunskapsunderlag som ligger till grund för vårt arbete.

Konferens - Kraftsamling för att unga ska klara skolan

Allt färre unga går klart skolan och det leder till utanförskap. Därför satsar Västra Götlandsregionen över 85 miljoner kronor på en rad olika projekt och aktiviteter för att vända den negativa trenden.

Med detta som bakgrund hölls i februari en konferens på Folkets Hus i Göteborg.
Läs om konferensen här

Efter konferensen sammanställdes följande dokumentation.
Läs dokumentationen från konferensen här

Nyheter om Kraftsamling fullföljda studier

Senast uppdaterad: 2017-10-11 16:01