Bamses tidning - ett stöd för samtal om barnets hälsa

Bamse

Som ett hjälpmedel och ett stöd i ett samtal om hälsa med barn och vårdnadshavare har folkhälsokommittén Västra Götalandsregionen, tillsammans med kommunerna i Västra Götaland, tagit fram en specialutgåva av tidningen Bamse.

Läs Bamses Må Bra-tidning här

Senast uppdaterad: 2017-12-18 11:23