Åldrande med livskvalitet

Viktigt för äldres hälsa är att delta i sociala sammanhang, känna trygghet i offentliga miljöer och att ha sunda levnadsvanor. Vårt arbete fokuserar att fler grupper äldre blir delaktiga i samhället och att deras resurser tillvaratas. Under 2017 arbetar vi med:

Pågående arbete:

Hälsoekonomisk beräkning

Vad innebär en organiserad mötesplats/träffpunkt för äldre? Under 2017 påbörjar vi en hälsoekonomisk beräkning av lokala aktiviteter för äldre via en organiserad mötesplats/träffpunkt som finansieras av kommunen eller annan aktör.

Kontakt: Anne Svensson, E-postadress

Senast uppdaterad: 2017-06-12 09:38