Åldrande med livskvalitet

Viktigt för äldres hälsa är att delta i sociala sammanhang, känna trygghet i offentliga miljöer och att ha sunda levnadsvanor. Vårt arbete fokuserar att fler grupper äldre blir delaktiga i samhället och att deras resurser tillvaratas. Under 2017 arbetar vi med:

Pågående arbete

Hälsoekonomisk beräkning
Vad innebär en organiserad mötesplats/träffpunkt för äldre? Under 2017 påbörjar vi en hälsoekonomisk beräkning av lokala aktiviteter för äldre via en organiserad mötesplats/träffpunkt som finansieras av kommunen eller annan aktör.
Kontakt: Anne Svensson, E-postadress, mobil. 073-364 86 12


Senast uppdaterad: 2017-05-11 10:53