Internationellt arbete

Som en del i det regionala utvecklingsarbetet deltar avdelning folkhälsa i nationella och internationella nätverk.

  • EuroHealtNet
  • European Regions Enforcing Action Against Suicide (EUREGENAS)
  • European Regions for Youth (ERY)
  • Healthy Cities
  • Regions for Health Network

Kontakt: E-postadress

Senast uppdaterad: 2017-11-23 11:32