Levnadsvanor

Vårt arbete syftar till att samverka med de verksamheter som kan främja hälsosamma levnadsvanor, särskilt med fokus på barn och deras familjer. Exempel på samverkanspartners är barnhälsovården, folktandvården, idrottsrörelsen och dagligvaruhandeln.

Goda levnadsvanor möjliggör ökad livskvalitet och förmågan att klara vardag, studier och arbete. Ohälsa förorsakad av levnadsvanor är vanligare i socioekonomiskt utsatta grupper. Brister i fysisk aktivitet och matvanor bidrar till ohälsa och sjukdom

Drogförebyggande tvådagarskonferens

Folkhälsokommittén är medarrangör till en tvådagarskonferens som ökar kunskapen om drogförebyggande arbete.

Förebygg.nu
Kontakt: Marlene Nilsson, E-postadress, mobil. 070-229 90 50 

Bra matval i dagligvaruhandeln

Alingsås kommun, dagligvaruhandeln i stadsdelen Noltorp och Västra Götalandsregionen prövar möjligheterna att påverka kundernas inköp i butik med fokus på hälsosamma val. Projektet består i utbildning för butikspersonal och kvalificerad handledning i butiken utförd av barnhälsovården och folktandvården i Västra Götalandsregionen. Kontakt: Josefina Bodin

E-postadress 

Lätta tips

Lätta tips är ett material riktat till familjer där ett eller flera barn har övervikt. Materialet kan även användas då barnen har en fetma men då krävs en djupare kartläggning av familjens vanor och fler besök. Olika familjer har olika behov. En del vill klara förändringen på egen hand, andra önskar lätta insatser och en del familjer vill ha mycket stöd i sitt förändringsarbete. Folkhälsokommittén finansierar en utvärdering av materialet under 2017. Lätta tips
Kontakt: Annika Nilsson-Green, E-postadress, mobil 070-893 17 17 

Ideficsfoldrarna

Lek och rörelse i kombination med att man äter hälsosamt, sover tillräkligt, begränsar skärmtiden och umgås med familjen är ett bra sätt för barn att må bra och hålla sig friska.

Ideficsfolfrarna består av fem separata foldrar som motsvarar ovan beskrivna budskap.

Ideficsfoldrarna

Kontakt: Annika Nilsson-Green, E-postadress, mobil 070-893 17 17 

Hälsoraketen

Hälsoraketen är en praktisk medtodhandbok med insatser för att förhindra ökning av övervikt och fetma.

Hälsoraketen

Kontakt: Annika Nilsson-Green, E-postadress, mobil 070-893 17 17 

Bamse - specialutgåva

Bamses må bra-tidning ger stöd för samtal om hälsa med barn och vårdnadshavare. Budskapen i tidningen handlar om hur rörelse och lek, frukt och grönt, dryck/vatten, sömn/vila och tid tillsammans bidrar till god hälsa. Råden baseras på svenska och europeiska arbeten kring hälsofrämjande insatser mot livsstilsrelaterad ohälsa bland barn.

Specialutgåvan av Bamsetidningen som gavs ut 2015 togs fram i samarbete mellan Folkhälsokommittén Västra Götalandsregionen och Hälsoodontologiska enheten, barnhälsovården, kommunerna i Västra Götaland och förlaget Egmont.
Bamses må bra-tidning

Läs mer om Specialutgåva av tidningen Bamse - ett stöd för samtal om barnets hälsa

Kontakt: Annika Nilsson-Green, E-postadress, mobil. 070-893 17 17 


Senast uppdaterad: 2017-05-18 16:08