Aktiv fritid

Projekt Aktiv Fritid är en samverkan mellan folkhälsan och fritidsavdelningen och syftar till att skapa möjligheter för ökad fysisk aktivitet och gemenskap för barn och unga.

Att erbjuda barn och unga en aktiv fritid i sin närmiljö skapar naturliga mötesplatser och nya sammanhang. Genom samverkan utvecklar vi kultur- och fritidsaktiviteter som förenar människor över kulturgränser.

Läs mer om Aktiv fritid

Senast uppdaterad: 2018-02-02 12:03