Fritidsprojekt 2017 – 2018

Projektet har som syfte att utöka möjligheter för barn och unga att delta i olika former av fritidsaktiviteter och få prova på kulturaktiviteter, naturupplevelser och idrott.

Fokus är på integration och på att få fler flickor att delta i föreningslivet. I projektet ingår även utbildning för blivande ledare i föreningarna samt utbildning för föräldrar om vad det innebär att vara föreningsaktiv.

För mer information kontakta folkhälsoplanerare Joakim Wassen E-postadress

Senast uppdaterad: 2017-12-20 16:11