RUN

RUN (Rörlig Ungdom Nu)

är ett hälsoprojekt med syftet att främja en hälsosam livsstil, samt förebygga övervikt och motverka inaktivitet bland skolungdomar genom att:

– Öka ungdomarnas dagliga fysiska aktivitet.

– Ge ungdomar kunskap för en hälsosammare kosthållning.

– Utveckla barns och ungdomars kunskap och medvetenhet om sin hälsa och hur man kan påverka den.

RUN består av tre delar:

1. Praktiska RUN-lektioner där eleverna får möjlighet till 60 minuter extra rörelse varje vecka. Detta sker i respektive skolas idrottshall enligt lagt schema. Vårt uppdrag är även att vi ska komplettera skolidrotten så mycket som möjligt – vilket innebär att det krävs ett samarbete med idrottsläraren på respektive skola.

2. Teoretiska RUN-lektioner (fyra stycken) i årskurs 4 där vi pratar om kost och motion där syftet är att öka barnens kunskap om vad som påverkar hälsan och att man själv har ett val. Dessa sker på den schemalagda RUN-tiden för respektive klass och skola.

3. Utflykterna – här besöker vi olika idrottsföreningar/anläggningar och testar på en aktivitet som förhoppningsvis inte är så känd för eleverna. En av utflykterna/läsår brukar ”komma på besök” till skolan. När det är dags för utflykt får skolorna all information via mail i god tid.

Idag finns RUN i flera delar av Göteborg och bedrivs av tre olika idrottsföreningar.

Läs mer om RUN

Senast uppdaterad: 2017-12-20 14:55