Trygga och goda levnadsvillkor

I barndomen läggs grunden för vår fysiska och psykiska hälsa. Vår barndom påverkar oss hela livet. Vi driver olika samarbeten och projekt för att barn och unga i Västra Götaland ska få goda uppväxtvillkor. De olika arenor vi arbetar på för att bidra till det, är till exempel familjecentraler, förskolor, skolor och ungdomsmottagningar.

Pågående arbete:

Hälsofrämjande arena förskola

Ett samarbete med Göteborgs universitet för att sprida forskningsresultat som visar hur förskolan kan stärka barns kognitiva utveckling och lärande.

Kontakt: E-postadress

Databas Elevhälsa

Västra Götalandsregionen skapar en gemensam databas för skolhälsovården som gör det möjligt att följa barns och ungdomars hälsoutveckling i hela Västra Götaland. Under våren testas databasen i fem skolor i länet.

Kontakt: E-postadress

Barnmätverket - mätmatris

Ett regionalt nätverk med den gemensamma arenan att samtliga parter arbetar med olika undersökningar riktade mot barn och unga i Västra Götaland.  

Deltagare i nätverket

Mätmatris

Kontakt: E-postadress

Senast uppdaterad: 2017-06-07 15:42