Inkubatorer och Science Parks

Foto från Lindholmen Science Park
Foto från Lindholmen Science Park

I Västra Götaland finns åtta inkubatorer och sex science park som stödjer utveckling och innovation hos företag, akademi, institut och samhällsaktörer.

Inkubatorer

Har du en idé som du tror kan utvecklas till ett framgångsrikt företag? I så fall kan en inkubator vara en hjälp på vägen. 

En inkubator har till uppgift att underlätta för nystartade tillväxt- och kunskapsföretag genom rådgivning, hjälp med patent, finansiering med mera. 

I Västsverige finns ett nätverk Inkubatorkompetens för inkubatorer. Inkubatorkompetens har som mål att öka överlevnadsförmågan och tillväxttakten i de bolag som sitter i inkubatorerna. Detta görs bland annat genom att man stärker samarbetet och möjliggör erfarenhetsutbyte mellan inkubatorerna i nätverket.

Nedan hittar du länkar till de inkubatorer som Västra Götalandsregionen finansierar:

Brewhouse Incubator

Chalmers Ventures AB

GU Ventures AB

Inkubatorn i Borås

Framtidens Företag

Gothia Science Park Inkubator

Innovatum teknikpark

Sahlgrenska Science Park

Science Parks

Västra Götalands sex science parks utgör tillsammans ett unikt ekosystem för innovation där små och stora företag, akademi, institut och samhällsaktörer möts i gemensamma ansträngningar för att möta aktuella samhällsutmaningar och stärka regionens konkurrenskraft. De ligger i anslutning till regionens lärosäten och består oftast av de tre komponenterna inkubator, teknikpark med support för små och medelstora företag och projektarena för större FoU-program och projekt. Parkernas fokusområden relaterar till regionens prioriterade områden och till det lokala näringslivet och industri.

Nedan hittar du länkar till de science parks som Västra Götalandsregionen finansierar:

Gothia Science Park

Innovatum teknikpark

Johanneberg Science Park

Lindholmen Science Park 

Sahlgrenska Science Park

Science Park Borås 

 

Sophia Litsne

Regionutvecklare
Telefonnummer
E-post

Hanna Blomdahl

Regionutvecklare
Telefonnummer
E-post

Marcus Nordanstad

Regionutvecklare
Telefonnummer
E-post
Senast uppdaterad: 2017-06-28 14:14