Styrkeområden och smart specialisering

Smart specialisering är ett europeiskt begrepp som utgör en viktig komponent i EU:s tioårsstrategi för tillväxt och sysselsättning.

Smart specialisering går i korthet ut på att skapa en strategi för regioner att bli globalt konkurrenskraftiga genom att identifiera områden inom vilka regionen har fördelar gentemot andra regioner. Det handlar om att bygga på de styrkor som redan finns men också att ha en beredskap för nya områden som uppstår när näringsliv och samhälle förändras. Smart specialisering är också ett arbetssätt där grundlig analys och dialog är nyckelorden.

I Västra Götaland har styrkeområden länge varit en viktig del av den regionala utvecklingsstrategin. I nuvarande strategi Västra Götaland 2020 pekas 13 områden ut. Västra Götalandsregionen utför ett kontinuerligt analysarbete för att öka kunskapen om regionala förutsättningar i de olika styrkeområdena. Nyligen genomfördes också en kategorisering av nuvarande styrkeområden i syfte att förtydliga Västra Götalands strategi för smart specialisering. Många av Västra Götalandsregionens styrkeområden är paketerade i programform och kopplade till olika typer av samverkansplattformar.

En fördjupad beskrivning finns i foldern Smart Specialisering i Västra Götaland (kommer snart).

Styrkeområden

 • Life science
 • Hållbara transporter
 • Grön kemi

Utvecklingsområden

 • Marin miljö/maritim näring
 • Material
 • Textil/Mode

Förutsättningar för en attraktiv och hållbar region

 • Livsmedel/gröna näringar
 • Förnybar energi
 • Kultur och kreativa näringar
 • Besöksnäring
 • Hållbar stadsutveckling

Förutsättningar för kunskapsbaserad utveckling

 • IKT
 • Hållbar produktion

Publicerad: 2017-04-04 13:22