Godstransporter

Västra Götaland är Nordens främsta transportregion och en motor för svensk ekonomi.

Investeringar i en hållbar och säker infrastruktur har avgörande betydelse för näringslivets utveckling såväl i regionen som i landet som helhet. Effektiva och säkra godstransporter har stor betydelse för tillväxt och utveckling.

Max Falk

Handläggare, övergripande verksamhetsplanering
Telefonnummer
E-post

Publicerad: 2017-04-20 09:23