Långsiktig infrastrukturplan

Investeringarna i Västra Götalands transportinfrastruktur syftar ytterst till att främja tillväxten. Många intressenter är berörda. Västra Götalandsregionen och kommuner samverkar beträffande strategiska insatser och prioriteringar.

Satsningarna på infrastrukturutbyggnaden i Västra Götaland behöver trefaldigas. Det akuta investeringsbehovet uppgår till ungefär 50 miljarder. Några viktiga målsättningar är följande:

  • Att förbättra och effektivisera godstransporter på väg och järnväg till och från hela Skandinavien via Göteborgs hamn.
  • Snabba resmöjligheter via Landvetter flygplats.
  • Högklassiga förbindelser på väg och järnväg till Oslo, Köpenhamn och Stockholm.


Genom att infrastrukturen förbättras så blir det också möjligt för människor att nå fler arbetsplatser och högskoleorter.

Aktuell plan för transportinfrastrukturen

Georgia Larsson

Handläggare, övergripande verksamhetsplanering
Telefonnummer
E-post

Publicerad: 2017-04-04 13:42