Stråkstudier

På uppdrag av beredningsgruppen för regional utveckling (BRU) har Västra Götalandsregionen tillsammans med kommunalförbunden, Vägverket och Västtrafik, arbetat fram nio så kallade stråkstudier.

Syftet med arbetet är att skapa ett gemensamt kunskapsunderlag om regionala vägstråk. Genom att analysera sammanhängande stråk och söka efter åtgärder som ger god effekt utifrån stråkets funktionella behov, kan nyttan av en investering bli större än den av enstaka punktinsatser. Stråken som studerats har valts ut av kommunalförbunden.


Senast uppdaterad: 2017-03-27 14:33