Sverigeförhandlingen

Sverigeförhandlingen är en nationell satsning på höghastighetståg mellan Sveriges storstäder kombinerat med en satsning på fler bostäder.

För Västra Götalands del innebär detta goda möjligheter att både förbättra tillgängligheten och att få igång nödvändigt bostadsbyggande.
Sverigeförhandlingen är i full gång och Västra Götalandsregionen har en samordnande roll för arbetet i Västra Götaland. Framöver kommer kommuner och myndigheter att arbeta med underlag till Sverigeförhandlingen, med målet att nå största möjliga samhällsnytta – i både Västsverige och hela Sverige!

Max Falk

Handläggare, övergripande verksamhetsplanering
Telefonnummer
E-post

Senast uppdaterad: 2017-04-20 09:10