Frågor och svar

Här hittar du mer generella frågor och svar på  Sverigeförhandlingens hemsida

Här hittar du specifika frågor och svar om  hur själva förhandlingen går till

Här hittar du frågor och svar om en ny generation järnväg på  Trafikverkets hemsida


Publicerad: 2017-03-22 14:58