Integration

Västra Götalandsregionen främjar integration genom insatser som ska bidra till att nyanlända och andra invånare med invandrarbakgrund ska få ett gott liv.

Det innebär bland annat att utrikesfödda invånare:

  • kan försörja sig, antingen som anställd eller som egen företagare.
  • får användning av sin utbildning och/eller yrkeskompetens.
  • deltar i kultur- och föreningsliv på samma villkor som övriga invånare.
  • har en god hälsa.

I samarbete med Länsstyrelsen i Västra Götalands län, som har i uppdrag att samordna tidiga insatser för asylsökande, ger vi stöd till aktiviteter som bidrar till att asylsökande får en meningsfull tillvaro i väntan på beslut. Några exempel på aktiviteter är språkträning, läxhjälp, kontakt med arbetslivet, kultur och fritid mm. Aktiviteterna utförs huvudsakligen av frivilligorganisationer i samarbete med kommuner som har en stor andel asylsökande, antingen i eget boende eller på anläggning.

Västra Götalandsregionen stödjer projekt för att främja integration

Stöd till kulturinsatser för flyktingar hos kulturnämnden:
Välkomna flyktingar med kultur

Regionala utvecklingsinsatser för att främja integration hos regionutvecklingsnämnden: Ansökningsblanketter

Welcome Center för nyanlända och asylsökande (pilotprojekt) i Götene och Karlsborg : Welcome Center i Götene

Information om Sverige

En portal som vänder sig till nyanlända i Sverige med information om det svenska samhället. Här finns allt samlat på en och samma plats på flera olika språk.

Information om Sverige

Marie Sjövall

Telefonnummer
E-post
Senast uppdaterad: 2017-12-14 13:56