Kompetensförsörjning

Arbetsmarknaden i Sverige och i Västra Götaland har genomgått dramatiska förändringar de senaste decennierna. En snabb strukturomvandling och automatisering, förändrade kompetenskrav, omfattande migration kombinerat med stora pensionsavgångar bidrar till en fortsatt förändring.

Förändringen på arbetsmarknaden påverkar efterfrågan och tillgång på arbetskraft. En väl fungerande matchning mellan tillgång på utbildad arbetskraft och arbetsgivarnas efterfrågan på kompetens är en viktig förutsättning för att arbetsmarknaden ska fungera effektivt. En utmaning i det regionala utvecklingsuppdraget är att säkerställa att företag och offentlig sektor får tillgång till den kompetens som efterfrågas och att ungdomar utbildar sig inom områden där det finns jobb i framtiden.

Senast uppdaterad: 2017-10-18 12:36