Insatser och utvecklingsprojekt

Samverkan sker med olika initiativ för att nå en effektiv kompetensförsörjning som är något alla i samhället tjänar på. Här finns en del av det arbetet som pågår runt om i Västra Götaland för att skapa förutsättningar för en bättre kompetensförsörjning av arbetsmarknaden. Det kan röra sig om allt från större EU-projekt till satsningar att utveckla verktyg för praktiksamordning.

Har du själv en bra idé för ett projekt eller bara vill veta mer om hur din organisation kan hjälpa till att bidra till en bättre fungerande arbetsmarknad? Kontakta oss så berättar vi mer.

Eva-Lena Ekman

Regionutvecklare
Telefonnummer
E-post

Marja-Leena Lampinen

Regionutvecklare
Telefonnummer
E-post
Senast uppdaterad: 2017-10-18 12:30