Prognoser och kunskapsunderlag

Vad som är på gång runt om i samhället är avgörande för Västra Götalands framtida utveckling. Det kan röra sig om företagsetablering i en kommun, nya policyinitiativ från EU eller vilken effekt en ny tågförbindelse mellan Göteborg och Borås skulle få på arbetsmarknaden.

Västra Götalandsregionen tar även fram kunskapsunderlag som berör förväntade kompetensbehov, flyttströmmar till och från regioner eller i vilken bransch pensionsavgångarna får störst effekt.

Vi följer strukturomvandlingen som sker i Västra Götaland för att se vilka effekter den kan få regionalt och lokalt i nära samverkan med de fyra kommunalförbunden.

Ta del av aktuella rapporter.

 

-

Senast uppdaterad: 2017-10-18 12:30