Strategisk påverkan

Västra Götalandsregionen arbetar med de fyra kommunalförbunden som är en naturlig ingång till den strategiska nivån i kommunerna. Samordning sker genom Strategiska gruppen där representanter från kommunalförbunden finns med. Arbetet omfattar bland annat omvärldsbevakning, dialoger, remisshantering och finansieringsfrågor. Flera gemensamma utvecklingsprojekt/utvecklingsarbete pågår t.ex. inom studie- och yrkesvägledning, praktik, validering och collegeutveckling inom vård-och omsorg och teknik.

En aktuell fråga just nu är yrkesinriktad vuxenutbildning på gymnasial nivå, Regionalt yrkesvux, som ska kunna möta arbetsmarknadens behov och bedriva utbildningar med kontinuitet och flexibilitet. Här ansvarar Västra Götalandsregionen för att säkerställa att utbildningsutbudet är relevant.

Senast uppdaterad: 2017-10-18 12:30