Kultur

Kulturen har en central roll i Västra Götalandsregionen. Det märks genom målmedvetna satsningar och landets största regionala kulturbudget, både i kronor och ören och utslaget per invånare.

Aktuellt

EU har utsett 2018 till ett europeiskt kulturarvsår. Syftet är att visa på kulturarvets betydelse för den kulturella mångfalden och interkulturell dialog, men även för ekonomin och för EU:s förbindelser med andra länder. Under kulturarvsåret 2018 kommer evenemang att anordnas över hela Europa. Riksantikvarieämbetet har en samordnande roll för alla aktiviteter och evenemang som sker i Sverige under Kulturarvsåret.

Kulturting Västra Götaland är en mötesplats för konstnärer, kulturskapare, politiker och tjänstepersoner i Västra Götaland. För andra året i rad genomförs det kulturpolitiska forumet, i år med det övergripande temat ”Konstnärernas villkor i Västra Götaland” – ett unikt tillfälle att diskutera konst- och kulturskaparnas villkor direkt med förtroendevalda.

Prenumerera på kulturens nyhetsbrev

Namn

E-post

Lämna följande fält tomt

Nyhetsbrev