Kultur

Kulturen har en central roll i Västra Götalandsregionen. Det märks genom målmedvetna satsningar och landets största regionala kulturbudget, både i kronor och ören och utslaget per invånare.

Kultur är en grundförutsättning för aktiva och engagerade medborgare – delaktighet bidrar till demokratisk utveckling. Kulturen kan få människor att växa och har stor betydelse för sysselsättning, regional utveckling och tillväxt i Västra Götaland.

Aktuellt

Sedan 2015 har Forskningsrådet för interkulturell dialog arrangerat kunskapsdagar om interkulturell dialog som ett verktyg för delaktighet.

En dag då du får information om de båda delprogrammen inom Kreativa Europa: Kultur och MEDIA.

Västra Götalandsregionens kulturnämnd är stolta att presentera årets Almedalenseminarium – om en bransch i kris, om medieskuggan på landsbygden och om en medieutredning som gav upphov till en brännande fråga: hur skapar vi en mediepolitik för hela Sverige?

Västra Götalandsregionens kulturnämnd beslutade på nämndsammanträdet den 15 juni om stöd till nya Utvecklingsprojekt. Över 8,6 miljoner kronor ska delas ut till 52 projekt.

Följ oss!

Följ oss på FacebookFölj oss på TwitterSe vårt direktsända material på BambuserSe våra filmer på YoutubeLäs kulturnämndens pressmeddelande

Senast uppdaterad: 2017-08-11 11:52