Kulturens nyhetsbrev

Koncernavdelning kultur skickar ut ett nyhetsbrev efter varje nämndsammanträde till kultursektorn i Sverige. Du kan prenumera på vårt nyhetsbrev genom att anmäla dig här nedan.

Prenumerera på kulturens nyhetsbrev

Namn

E-post

Lämna följande fält tomt

Jonathan Neselrot

Kommunikatör
Telefonnummer
E-post
Senast uppdaterad: 2017-10-18 12:28